تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی میداف کنگان - نتایج دیدارهای برگزار شده از هفته پنجم
پنجشنبه 14 مرداد 1389

نتایج دیدارهای برگزار شده از هفته پنجم

   نوشته شده توسط: مدیر    

لیگ دسته یک کنگان

ایرانجوان 5 *** 4  سیراف طاهری 

فجرکنگان1 *** 0  وحدت بنک 

مقاومت بنک 1 *** 2 فجر شیرینو

امید نوین 6 *** 4 اتحاد تمبک