تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی میداف کنگان - لیگ دسته یک کنگان
پنجشنبه 17 تیر 1389

لیگ دسته یک کنگان

   نوشته شده توسط: مدیر    

میداف *** فجر

جمعه 18/4/89

ساعت 18:15

مکان : شهید فرحی کنگان