تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی میداف کنگان - بازی میداف و شاهین عسلویه

تصاویر خوشحالی و جشن هواداران از قهرمانی تیم میداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصر عبدالهی بازیکن میداف که در این بازی به دلیل محرومیت غایب بود.